Další nejbližší akce GAI březen až červenec 2019 - The closest GAI camps March to July 2019

Vážení rodiče a brankáři,

GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL pro Vás připravuje od měsíce března 2019 do začátku sezóny další možnosti speciální a intenzivní přípravy pro brankáře. 

Již v březnu máte možnost se zúčastnit jednodenního kempu GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL je který proběhne 17.3.2019 ve Světlé nad Sázavou, více informací získáte zde.

Dear Parents and Goalkeepers,

GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL prepares you from March 2019 until the beginning of the season for additional opportunities for special and intense training for goalies.

Already in March, you have the opportunity to attend the GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL one-day campsite that will take place on March 17, 2019 in Světlá nad Sázavou, for more information you can find here.V Krásném Kysucku, Slovensko je naplánován víkendový kemp GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL na 13.-14.4.2019, více informací získáte zde.

Využijte tuto jedinečnou možnost vyzkoušet si speciální výuku pod vedením profesionálních trenérů!

Nezapomeňte kapacita je omezená! 

In Krasno Kysucko, Slovakia is planned the weekend camp GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL on 13-14.4.2019, more information you can get here.

Take advantage of this unique opportunity to try out special lessons under the guidance of professional coaches!
Do not forget the capacity is limited!


Dále máte možnost se přihlásit na již 16. ročník GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL ve dnech 7. - 13.7.2019, kapacita je omezená, tak neváhejte a nepropásněte šanci se zdokonalit před další sezónou, více o letošním letním kempu GAI 2018 v Písku se dozvíte ZDE.
Novinkou je rozdělení letního kempu na 2 skupiny ROOKIE a ELITE, více o kempu zde.

Prosím o předání případným zájemcům. Děkuji moc za spolupráci.

You have the opportunity to apply for the 16th GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL from 7th to 13th July 2019, the capacity is limited, so do not hesitate to miss the chance to improve before the next season, more about this year's summer camp GAI 2018 in Písek you will find HERE.
The novelty is the division of the summer camp for the 2 groups ROOKIE and ELITE, more about the camp here.

Please forward to potential bidders. Thank you very much for your cooperation.

Galerie: