GAI HOME TRÉNINK – č. 4 GAI HOME TRAINING - No. 4

GAI HOME TRÉNINK – č. 4 GAI HOME TRAINING - No. 4/ žonglování 2 míčky v jedné ruce/juggling 2 balls in one hand

 

Žonglování se 2 míčky v jedné ruce Vám ukáže Jirka Blažek, trenér GAI, který aktivně navíc i chytá ve francouzské nejvyšší soutěži.

Důležité body:

Začneme tím, že si vezmeme 2 tenisáky do jedné ruky.

Vycházíme z principu, vyhodíme jeden míček než mi dopadne do ruky, tak vyhodím 2 míček a tak se to pořád točí dokola.

Nezapomeň na to, jakým způsobem míčky vyhazovat. Mám 2 míčky v dlani za sebou, jakmile vyhodím první míček, tak si ze zadní části dlani poposunu druhý míček do přední časti dlaně ruky a vyhodím ho a tak to točím dokola, stále jeden míček musí být ve vzduchu.

POZOR! Míčky se vždy vzájemně obíhají do kolola obloučkem.

Přejeme Vám hodně zdaru a posílejtee nám Vaše úspěchy!

Sledujte stránky www.goalie-academy.com, FACEBOOK a INSTAGRAM – a buďte pořád s námi! 

 

Jirka Blažek, GAI coach, will also show you juggling with 2 balls in one hand, who also actively catches in the French top competition.

Important points:

We start by taking 2 tennis shoes in one hand.

Based on the principle, we throw one ball before it hits my hand, so I throw 2 ball and so it keeps spinning around.

Don't forget how to throw the balls. I have 2 balls in my palm as soon as I throw the first ball, so I move the second ball from the back of the palm to the front of the palm of my hand and throw it away, so I spin it all the time.

ATTENTION! The balls always circulate to each other in a circle.

We wish you good luck and send us your successes!

Follow www.goalie-academy.com, FACEBOOK and INSTAGRAM - and stay tuned!

 

Jirka Blažek, allenatore del GAI, ti mostrerà anche una giocoleria con 2 palline in una mano, che attira anche attivamente nella massima competizione francese.

Punti importanti:

Iniziamo prendendo 2 scarpe da tennis in una mano.

In base al principio, lanciamo una palla prima che colpisca la mia mano, quindi lancio 2 palle e così continua a girare.

Non dimenticare come lanciare le palle. Ho 2 palle nel palmo non appena lancio la prima palla, quindi sposto la seconda palla dalla parte posteriore del palmo alla parte anteriore del palmo della mia mano e la lancio via, quindi la faccio girare continuamente.

ATTENZIONE! Le palle circolano sempre l'una con l'altra in un cerchio.

Ti auguriamo buona fortuna e inviaci i tuoi successi!

Segui www.goalie-academy.com, FACEBOOK e INSTAGRAM - e resta sintonizzato!

 

 

 

 

https://youtu.be/QWG5i0SfybI


Galerie: