HISTORIE GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL

GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL byla založena v roce 2003 Romanem Višňákem pod patronací Jiřího Holečka.

 

Od vzniku GAI až po současnost se kempů zúčastnilo přes 1950 brankářů z České republiky, ale i ze zahraničí. 

Rady trenérů mezinárodní brankářské školy čerpají brankáři všech věkových kategorií z Austrálie, Islandu, Irska, Dánska, Slovinska, Polska, Maďarska, Slovenska, Rakouska, Itálie, Skotska, Švédska, Norska, Ruska, Ukrajiny, Chorvatska, Kanady, USA, Francie a dalších.
 

Na jednotlivých kempech každý rok přivítáme vynikající brankáře, kteří předávají osobně své mnohaleté zkušenosti přímo na ledě. Postupně nás navštívili Tomáš Vokoun, Petr Mrázek, Marek Schwarz, Lukáš Mensator, Radovan Biegl, Dušan Salfický, Libor Kašík, Adam Svoboda, Marek Mazanec, Roman Will, Filip Novotný, Milan Klouček, Dominik Hrachovina a další. 
 

GAI – mezinárodní brankářská akademie pracuje na výchově brankářů svoji vlastní cestou, která je podpořena zkušenostmi mnoha let. Zapojuje a využívá nejmodernějších trendy světové brankářské metodiky.


 


 


Již dnes má naše brankářská akademie skvělé úspěchy, kdy její absolvoventi pravidelně hrají nejvyšší mládežnické a seniorské soutěže ve svých klubech v České a Slovenské republice, Slovinsku,(kde bude pořádat letos, to je v roce 2023 jubilejní 10. ročník), Itálii a také i v zámoří. Ti nejúspěšnější byli draftováni mužstvy NHL. 


GAI od roku 2009 zavedla do svého programu kromě tradičního letního kempu i pravidelné speciální jednodenní a víkendové brankářské kempy během sezóny. 


 

V roce 2006 se GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL rozšířila také poprvé ve své historii za hranice České republiky, když uspořádala speciální brankářský kemp ve Slovinsku. Od tohoto roku se kempy zde pořádají již pravidelně každým rokem. Pod GAI Slovinsko vyrostla řada úspěšných reprezentačních brankářů.  Od roku 2012 naše akademie pořádá kempy na Slovensku, v Itálii, Maďarsku a Rakousku. 


GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL zajišťuje kompletní servis pro brankáře:


·      Speciální brankářské kempy - jednodenní, víkendové a týdenní celoročně.

·      Individuální trénink pro jednotlivce.

·      Speciální detailní vyhodnocení tréninků a zápasů, včetně videoanalýzy a rozboru.

·      OFF ICE trénink zaměřený na brankáře.

·      Lékařské služby, kompletní sportovní prohlídky.

·      Veškeré zastupování formou sjednávání hráčských smluv, řešení přestupů atd.

·      Sledování brankářských talentů pro NHL, soutěže - USA, Kanada, KHL.

·      Trénink psychologie, mentální trénink.

·      Nabídka a zajištění kompletní výstroje pro brankáře.

·      Vlastní GAI produkty pro členy akademie.

·      Speciální výživový program pro sportovce, včetně sportovního jídelníčku.

English original:


GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL was founded in 2003 by Roman Visnak under patronage of Jiri Holecek.

Since beginning until present day our camp visited more than 1950 goalies from Czech Republic or foreigners.
Our coaches work with goalies of different ages from Australia, Island, Ireland, Denmark, Slovenia, Poland, Hungary, Slovakia, Austria, Italia, Scotland, Sweden, Norway, Russia, Ukraine, Croatia, Canada and France and lot more.


 

We are welcoming great professional goalies at every single camp, who are on the ice with our goalies. Professionals including; Tomas Vokoun, Petr Mrazek, Marek Schwarz, Lukas Mensator, Radovan Biegl, Dusan Salficky, Libor Kasik, Adam Svoboda, Marek Mazanec, Roman Will, Filip Novotny, Milan Kloucek, Dominik Hrachovina and lot more. 

GAI - International goalie academy works with goalies their own way, which is supported with years of experience. We use the most advanced techniques in the present world.
 


 


These days our goalie academy has the best results, our regular attenders play at the highest junior and professional leagues in Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Italia and North America. The most successful goalies were drafted to the NHL.


Since 2009 GAI introduced periodically special one day or weekend goalie camps during seasons in addition to traditional summer camp. 

In 2006 GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL went abroad when we had special a camp in Slovenia. Since that year we organize a camp every year. Under GAI Slovenia created representation of many successful National goalies. Since 2012 our academy organizes camps in Slovakia, Italia, Hungary and Austria. 


GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL provides full service for goalies:

   
    Special goalie camps - one day, weekends or week all year.
   
    Individual practices
   
    OFF ICE practice specific    for goalies
   
    Medical services, complete psychical examination
   
    All represent players for players agreement
   
    Scouting talents for NHL, leagues USA, Canada or KHL.
   
    Psychology training, mental coaching.
   
    Offer and provide full goalie hockey gear.
   
    GAI products for academy members 
   
    Special nutrition programs for athletes