KONTAKTY A ČLENSTVÍ GAI

Kontakty:

Roman Višňák (manažer akademie), telefon: +420 605279922, email: info@goalie-academy.com.

Členství (membership) GAI:

Členem naší akademie se stává každý účastník, který absolvuje alespoň 1x týdenní, letní kemp GAI. Pak pro něho (ni) platí výhodnější ceny na všechny následující akce GAI.

The GAI summer camp participant automatically becomes a member of our academy and benefits from more favorable rates for the following events.Platební podmínky letní (týdenní) kemp GAI 7. - 13. 7. 2019 Písek, CZECH REPUBLIC

Přihláška nabývá platnost v den zaplacení zálohy – 7.000 Kč na bank. úč.43-3674860297/ 0100,v. s. je rodné číslo brankáře, heslo je jméno a příjmení brankáře. Splatnost je do 10 dnů od potvrzení přihlášky. Zbytek poplatku za brankářský kemp (celková cena za kurz 14.490 Kč nebo 13.990 Kč) se musí doplatit nejpozději do 30. 4. 2019 na výše uvedený bank. účet). 

Storno poplatky: odhlásit z kempu je možné pouze písemnou formou a to do 30. 4. 2019. Storno poplatek činí 7.000 Kč. 

Veškeré další dotazy směřujte na e-mail: info@goalie-academy.com.


Payment conditions summer (weekly) camp GAI 7. - 13. 7. 2019 Pisek, CZECH REPUBLIC

Application shall come into effect on the date of advance payment - 300 euro bank. account  43-9712780237/0100 V. S. the goalkeeper birth number, password is the name and surname of the goal. Maturity is within 10 days of the confirmation of the application. The rest of the fee goalie camp (total cost of the course 599 euro or 579 euro) must pay no later than 30. 4. 2019 on the above banks. account). Cancellation fees: unsubscribe from the camp is possible only in writing and within 30. 4. 2019. Cancellation fee is 300 euro.

IBAN CZ9701000000439712780237

BIC/SWIFT code KOMBCZPPXXX

All inqui res send to e-mail: info@goalie-academy.com.

 

Platební podmínky jednodenní kempy GAI 2019 CZECH REPUBLIC

Přihláška nabývá platnost v den zaplacení částky – 1.990 Kč (pro členy 1.790,- Kč) na bank. úč.43-3674860297/ 0100,v. s. je rodné číslo brankáře, heslo je jméno a příjmení brankáře. Splatnost je do 2 dnů od potvrzení přihlášky.

Storno poplatky: Storno poplatek se neúčtuje v případě zrušení účasti do 5 pracovních dní před začátkem kempu, v jiném případě je storno poplatek 600,- Kč.


Payment conditions one day camp GAI 2019 CZECH REPUBLIC

The application will become valid on the day of payment of the amount – 99 euro or 79 euro per bank. account : 43 -9712780237/0100. Please use the D.O.B. of the player as the id.of the transaction and his full name in the transaction description. Maturity is within 2 days of the confirmation of the application.

Cancellation fee: Cancellation fee is not charged if cancellation is received within 5 working days before the start of camp, otherwise the cancellation fee is 50 euro.

IBAN CZ9701000000439712780237

BIC/SWIFT code KOMBCZPPXXX 

 
 

Bankovní spojení CZE

Název účtu:

HOCKEY-SERVICE.com, s.r.o.

Adresa banky:

Komerční banka, Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1

Č.ú.:

43-3674860297/0100

IBAN CODE:

CZ 6101000000433674860297

SWIFT (BIC) CODE: 

KOMBCZPPXXX 

 

 

Bank - euro account

Account Name:

Roman Višňák

Bank adress:

Komerční banka, Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1

Account:

43-9712780237/0100

IBAN CODE:

CZ9701000000439712780237

SWIFT (BIC) CODE: 

KOMBCZPPXXX

 

Dotazy:

Veškeré další dotazy směřujte na e-mail: info@goalie-academy.com.

All inqui res send to e-mail: info@goalie-academy.com.


Galerie: