REPORT - 1. JEDNODENNÍ KEMP GAI 2019 - VYŠKOV, CZECH REPUBLIC

Ahoj brankáři!

Dnes 11.8.2019 to začalo!

1. jednodenní kemp GAI odstartoval ve Vyškově sezónu 2019/20. V tomto moravském městě poblíž Brna vyrostl špičkový areál s veškerým potřebným zázemím pro hokejisty. Právě toto krásné místo jsme nově zařadili do seznamu našich kempů. 

Kemp byl maximálně obsazen s mezinárodní účastí. Výbornou atmosféru si užili brankáři z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska.

První letošní trénink proběhl podle metodiky GAI, kterou pro Vás nově dlouhodobě připravujeme.

Dnes jsme se věnovali první kapitole, která zahrnuje úplné základy - ZÁKLADNÍ POSTOJ A BRANKÁŘSKÉ BRUSLENÍ. Právě v tomto čase je potřeba tyto dvě základní dovednosti vypilovat, aby se později brankáři mohli věnovat složitějším cvičení. 

Věnovali jsme spoustu času i PRÁCI S HOKEJKOU. Tato dovednost je lehce opomíjená a málo kdo brankáři vysvětlí veškeré detaily, které jsou potřeba, aby brankář dobře ovládal svou hůl. S brankáři jsme probírali: 1) správné držení příložníku při základním postoji, 2) pozici vyrážečky a lapačky při kontrole kotouče a rozehrávce a 3) délku hole. Všem účastníkům kempu jsme změřili její délku a těm co měli zájem jsme ji upravili. 

Brankáři měli možnost nové informace vyzkoušet při tréninku na suchu a efekt se dostavil hned na následujícím tréninku na ledě, z čehož máme velkou radost!

Všem bychom rádi poděkovali za účast, nasazení a rodičům za podporu svých dětí! Trenérům za jejich přístup a trpělivost..

Společně se s Vámi těšíme na další speciální přípravu pod vedením profesionálních trenérů, 22. září máme naplánován další kemp, místo Vám ještě upřesníme.

Translation to English

Hi Goalies!

Today 11.8.2019 it started!

The first one-day camp GAI started in Vyškov season 2019/20. In this Moravian town near Brno grew a top area with all the necessary facilities for hockey players. It is this beautiful place we newly included in the list of our campsites. The camp was maximally occupied with international participation. Great atmosphere was enjoyed by goalkeepers from the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland. This year's first training was based on the GAI methodology, which we have been preparing for a long time.

Today, we have devoted ourselves to the first chapter, which includes the very basics - BASIC ATTITUDE AND GOALSING. It is at this time that these two basic skills need to be refined, so that later, the goalkeeper can devote himself to more complex exercises.

We spent a lot of time working with HOCKEY. This skill is slightly neglected and few who explain to the goalkeeper all the details that are needed for the goalkeeper to control his stick well. We discussed with goalkeepers: 1) correct holding of the square in the basic posture, 2) the position of the blocker and catcher when checking the blade and the start and 3) the length of the stick. We measured the length of all camp participants and adjusted it to those who were interested.

Goalkeepers had the opportunity to test the new information when training on the dry and the effect came in the next training on the ice, which we are very happy!

We would like to thank everyone for their participation, commitment and parents for their children's support! Coaches for their attitude and patience ..

Together with you we are looking forward to the next special training under the guidance of professional coaches.
Video - 11. 8. 2019 Vyškov, Czech RepublicVideo - správné držení hole a její délka/correct holding of the stick and its length of stick

 


Video - cvičení a rozehrávka s hokejky OFF ICE/exercise and fairy-tale with sticks OFF ICE

Více na našem / more info   FACEBOOKU a INSTAGRAMU.


Galerie: