REPORT - 9. JEDNODENNÍ KEMP GAI 2020 - BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, CZECH REPUBLIC

REPORT - 9. JEDNODENNÍ KEMP GAI 2020 - BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, CZECH REPUBLIC
Ahoj brankáři!

 

Konečně! Po dlouhých měsících jsme mohli opět společně vyjet na led. 9. jednodenní kemp GAI hostil zimní stadion v Bystřici nad Pernštejnem a byl to také zároveň poslední jednodenním kempem před největší událostí naší akademie GAI.

 

Jak už řada z Vás ví, v termínu od 12. - 18. 7. 2020 se v Písku uskuteční už 17. ročník mezinárodního brankářského kempu Goalie Academy International.

Tento největší mezinárodní brankářský kemp v ČR nabízí špičkové podmínky pro všechny věkové kategorie brankářů!  

Veškeré informace ohledně letního kempu se dozvíte na našich webových stránkách nebo na emailové adrese roman.visnak@goalie-academy.com.  


  

V Bystřici se od prvních tréninků pracovalo na 110% a bylo vidět, že si všichni užívali radost z pohybu. Nejen brankáři :-)

Tréninky na ledě vedl šéftrenér akademie GAI Roman Višňák. Roman se po návratu ze zahraničního angažmá vrátil mezi českou trenérskou elitu a od letošní sezony bude trénovat brankáře v seniorském týmu Extraligových Pardubic!  

 

Dopolední trénink na ledě byl rozdělen na dvě části. Prvních 35 minut patřilo bruslení. Bylo potřeba si opět zvyknout na specifický pohyb na ledě. Druhá polovina patřila základní střelbě a technicky správně provedeného zákroku.  

Odpolední led už patřil pouze střelbě a brankářskému bruslení v brankovišti.

Musíme všechny brankáře pochválit za jejich nasazení!

 

Trénink off-ice byl letos poprvé zaměřen na trénink očí a periferního vidění. I oko má svůj sval, který je potřeba trénovat, aby vaše oči byly výkonnější!   

GAI připravila škálu speciálních cvičení na trénink očí. Které si brankáři pro osvojili při suchém tréninku v odpoledních hodinách.

 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili našeho kempu. Skvělým dětem, které pracovali na 100% a jejich rodičům za podporu, kterou jim dávají. Těšíme se na Vás na letním kempu v Písku!

 

Mějte se krásně!


Hi goalies!

 

Finally! After many months, we were able to go out on the ice together again. The 9th one-day camp GAI hosted the winter stadium in Bystřice nad Pernštejnem and it was also the last one-day camp before the biggest event of our GAI academy.

 

As many of you already know, the 17th year of the Goalie Academy International goalie camp will take place in Písek from 12 to 18 July 2020.

This largest international goalkeeper camp in the Czech Republic offers top conditions for all ages of goalkeepers!

All information about the summer camp can be found on our website or at the email address roman.visnak@goalie-academy.com.


In Bystřice, 110% work has been done since the first training sessions and it was clear that everyone enjoyed the joy of movement. Not only goalkeepers :-)

Trainings on the ice were led by the head coach of the GAI Academy, Roman Višňák. After returning from a foreign engagement, Roman has returned to the Czech coaching elite and from this season he will train goalkeepers in the senior team of Extraliga Pardubice!

 

The morning training on the ice was divided into two parts. The first 35 minutes were skating. It was necessary to get used to the specific movement on the ice again. The second half belonged to the basic shooting and technically correctly performed intervention.

The afternoon ice belonged only to shooting and goalie skating in the goal area.

We must praise all goalkeepers for their commitment!

 

This year, off-ice training focused for the first time on eye and peripheral vision training. Even the eye has its muscle, which needs to be trained to make your eyes more powerful!

GAI has prepared a range of special eye training exercises. Which the goalkeepers learned during the dry training in the afternoon.

 

We would like to thank everyone who participated in our camp. Great kids who worked 100% and their parents for the support they give them. We look forward to seeing you at the summer camp in Písek!

 

Have a nice day!


 

 Video GAI 13.6.2020 Bystřice n. Pernštejnem


Více na našem / more info   FACEBOOKU a INSTAGRAMU.
Galerie: