REPORT - Jednodenní kemp GAI 19. 5. 2024 MOUTNICE, CZECH REPUBLICREPORT - Jednodenní kemp GAI 19. 5. 2024 MOUTNICE, CZECH REPUBLIC


Další kemp GAI je za námi.
V neděli 19. 5. 2024 proběhl úspěšně GAI kemp v Moutnici, tentokrát za účasti mezinárodní, k českých gólmanům se přiřadil i kolegova ze Slovenska.

Brankáři byli rozděleni do 2 skupin.


Dopolední program jsme zakončili obědem. Ráno jsme začali rozcvičkou na suchu, pak byl led a po něm hned strečink. 

Na ledě byla mladší skupina na stanovištích a starší na speciálním bruslení.


Po obědě jsme před ledem ještě stihli s tenisovými micky potrénovat postřeh a koordinaci očí. 

Pak jsme se hodinu zapotili na ledě, kde jsme nezapomněli ani na nejdůlezitejsi věc a to je speciální brusleni. Na 3 stanovištích jsme se společně se 6 strelci zaměřili na vykrýváni střeleckého úhlu a dohrávání situací.


A již ted se těšíme na setkání při kempu 8.6.2024 a nebo na naši největší akci v Písku. A to je letni kemp!

Více zde: http://goalie-academy.com/kemp/letni-kemp/.

 

Nechybělo ani závěrečné vyhodnocení trenérů a předání diplomů💪.


Všichni se moc snažili i malý Honzík Toufar a patří jim velká pochvala!

Rodičům samozřejmě také poděkování za důvěru a podporu děti!


Budeme se těšit u další akce GAI☀️VIDEO - JEDNODENNÍ KEMP GAI 19. 5. 2024 - MOUTNICE, CZECH REPUBLIC
<iframe width="720" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/UFlVqMEcHPw?si=3Zk8rw85Na9fuJxm" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Galerie: