REPORT - JEDNODENNÍ KEMP GAI 2021 - Bystřice nad Pernštejnem, CZECH REPUBLIC


REPORT - JEDNODENNÍ KEMP GAI 2021 - Bystřice nad Pernštejnem, CZECH REPUBLIC


Ahoj brankáři!

 

První půlrok v roce 2021 bohužel byl vzhledem k zákazům sportování bez možnosti pořádání kempů.

Jakmile se povolilo trénování ve vnitřních prostorách, tak jsme zorganizovali jednodenní kemp v Bystřici nad Pernštejnem. 

Pomalu se vše rozjíždí, ale na kemp se rychle přihlásilo 10 brankářů, o které pečovala pětice trenérů.

Takže se dá konstatovat, že kemp byl spíše individuální, tím i velice kvalitní pro všechny zúčastněné.


Skvělá parta brankářů a brankářky, která celou sobotu makala až se jim z uší kouřilo :-)

Na kemp opět dorazili brankáři z Česka, ale také Slovenska. 


Trénink na ledě jsme tentokráte zaměřili na vykrývání střeleckého úhlu a také jsme hodně pilovali bruslení a odpoledne pak práci s hokejkou.

Mimo led jsme se zaměřili na postřeh a koordinaci očí se speciálním odrazovým míčkem.


Samozřejmě nechyběla analýza tréninku na ledě.


 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili našeho kempu. Skvělým dětem, které pracovali na 100% a jejich rodičům za podporu, kterou jim dávají. Těšíme se na Vás na dalším akci a tou je týdenní letní kemp v Písku.


 

Ahoj v Písku!


Hello Goalies!

 


Unfortunately, the first half of the year in 2021 was due to the ban on sports without the possibility of organizing camps.

As soon as indoor training was allowed, we organized a one-day camp in Bystřice nad Pernštejnem.

Everything starts slowly, but 10 goalkeepers quickly came to the camp, who were taken care of by five coaches.

So it can be stated that the camp was rather individual, thus very high quality for all involved.


A great bunch of goalkeepers, who worked all Saturday until their ears were smoking :-)

Goalkeepers from the Czech Republic, but also Slovakia, arrived at the camp again.


This time we focused training on ice to cover the shooting angle and we also saw a lot of skating and in the afternoon we worked with a hockey stick.

Outside the ice, we focused on the observation and coordination of the eyes with a special bouncing ball.


Of course, there was an analysis of training on the ice.


 

We would like to thank everyone who participated in our camp. Great kids who worked 100% and their parents for the support they give them. We look forward to seeing you at the next event and that is a weekly summer camp in Písek.


 

Hello in Písek!


VIDEO GAI 12. 6. 2021
Více na našem / more info   FACEBOOKU a INSTAGRAMU.


Galerie: