REPORT - JEDNODENNÍ KEMP GAI 23. 1. 2022 - CHOTĚBOŘ, CZECH REPUBLIC

Ahoj brankáři!

 

Rok 2021 je minulostí a všichni se těšíme na další, jaké nás čekají novinky v novém roce 2022 ;-)

V neděli 23.1. jsme společně makali v Chotěboři na 3. jednodenním kempu GAI v sezóně 2021-22. Chotěboř nepatří mezi největší města naší republiky, ale jen zde příjemný stadion, který naší akademii poskytuje ideální podmínky pro trénování a zdokonalování našich dovedností. Schválně píšeme našich, protože stejně jako Vy čerpáte informace od nás, tak my se učíme od Vás.  Jak je u nás zvykem na ledě i na suchu pracujeme s brankáři individuálně s ohledem na jejich věk a dovednosti. A o to se přesně snažili na kempu s patnác-ti brankáři Roman Višňák, Dalimil Svoboda, Štefan Žigárdy a "domácí" David Marek.

U nás upřednostňujeme, aby si děti tento krásný sport zamilovali a dělali ho s nadšením.


Na tomto kempu jsme pilovali správnou pozici a rotaci na puk , "no prostě vždy musíme mít pod kontrolu puk celým tělem".

A proto jsme zařadili co nejvíce cvičení se střelbou a pohybem v brankovišti. Začínající brankáři si musí, co nejrychleji zvyknout na život na hraně modrého brankoviště :-)    

Dále jsme procvičovali aktivní bruslení v brankovišti s důrazem na dohrávání situací po odrazu kotouče. Je velice důležité sledovat kotouč po vašem zákroku, aby byl brankář připraven na další situace.

 

Jsme rádi, že tento kemp proběhl úspěšně, protože v této "zvláštní" době se může stát opravdu cokoliv.

Vážíme si všech, kteří do Chotěboře dorazili.

Skvělým dětem, které pracovali na 100% a jejich rodičům za podporu, kterou jim dávají.

 

Společně se s Vámi těšíme na další speciální přípravu pod vedením profesionálních trenérů, na 6. února máme naplánován sraz v Novém Bydžově, kde proběhne náš  4. jednodenní kemp letošní sezony.

 

Těšíme se na Vás!
VIDEO z kempu 23. 1. 2022 - CHOTĚBOŘ, CZECH REPUBLIC


Hi goalies!

 

The year 2021 is a thing of the past and we are all looking forward to the next news in the new year 2022 ;-)

On Sunday 23.1. we worked together in Chotěboř at the 3rd one-day GAI camp in the season 2021-22. Chotěboř is not one of the largest cities in our republic, but only a pleasant stadium here, which provides our academy with ideal conditions for training and improving our skills. We deliberately write ours, because just as you draw information from us, so we learn from you.
As is customary in our country on ice and dry land, we work with goalkeepers individually with regard to their age and skills. And that's exactly what Roman Višňák, Dalimil Svoboda, Štefan Žigárdy and "home" David Marek tried to do on the camp with fifteen goalkeepers.

We prefer that children love this beautiful sport and do it with enthusiasm.


At this camp, we saw the correct position and rotation of the puck, "well, we just always have to keep the puck under control with our whole body".

And that's why we included as many exercises with shooting and movement in the goal area as possible. Beginner goalkeepers must get used to life on the edge of the blue goal area as quickly as possible :-)

We also practiced active skating in the goal area with an emphasis on finishing situations after the rebound of the disc. It is very important to follow the disc after your intervention so that the goalkeeper is ready for other situations.

 

We are glad that this camp was a success, because in this "special" time, really anything can happen.

We appreciate everyone who arrived in Chotěboř.

Great kids who worked 100% and their parents for the support they give them.

 

Together with you, we are looking forward to another special training under the guidance of professional coaches, we have a meeting planned in Nový Bydžov on February 6, where our 4th one-day camp of this season will take place.

 

We look forward to you!


Galerie: