REPORT - JEDNODENNÍ KEMP GAI 6. 2. 2022 - NOVÝ BYDŽOV, CZECH REPUBLICAhoj brankáři!

 

V neděli 6. února jsme se společně sešli v Novém Bydžově na 4. jednodenním kempu GAI v sezóně 2021-22. 


Brankáři si mohli v našem shop stánku, vybrat naše reklamní předměty, který byl pro ně k dispozici po celou neděli.


Začali jsme důkladnou rozcvičkou......Na ledě jsme trénovali bruslení a správnou pozici a rotaci na puk , "no prostě vždy musíme mít pod kontrolu puk celým tělem".

Kladli jsme důraz na aktivní bruslení v brankovišti a dohrávání situací po odrazu kotouče. Je velice důležité sledovat kotouč po vašem zákroku, aby byl brankář připraven na další situace.


Po obědě jsme nezapomněli na analýzu dopoledního tréninku a ukázali jsme si nové redakční cvičení s míčky.
VIDEO: 1 day camp GAI 6. 2. 2022 - Novy Bydzov, CZECH REPUBLIC 

Jsme rádi, že tento kemp proběhl úspěšně a už se těšíme všichni do Chotěboře, kde jsme naplánovali kemp ještě v únoru, na neděli 27. 2. 2022.

Vážíme si všech, kteří do N. Bydžova dorazili.

Skvělým dětem, které pracovali na 100% a jejich rodičům za podporu, kterou jim dávají.

 

Těšíme se na Vás při dalších akcích GAI!

Hello goalies!On Sunday, February 6, we met in Nový Bydžov at the 4th one-day GAI camp in the 2021-22 season.


Goalies could choose our promotional items in our shop stand, which was available to them throughout Sunday.


We started with a thorough warm-up ......
We trained skating on the ice and the correct position and rotation of the puck, "well, we just always have to keep the puck under control with our whole body".

We emphasized active skating in the goal area and finishing situations after the rebound of the disc. It is very important to follow the disc after your intervention so that the goalkeeper is ready for other situations.


After lunch, we did not forget the analysis of the morning training and we showed a new editorial exercise with balls.
VIDEO: 1 day camp GAI 6. 2. 2022 - Novy Bydzov, CZECH REPUBLIC 

We are glad that this camp was successful and we are all looking forward to Chotebor, where we planned the camp in February, on Sunday, February 27, 2022.

We appreciate everyone who arrived in N. Bydzov.

Great kids who worked 100% and their parents for the support they give them.

 

We look forward to seeing you at other GAI events!

Galerie: