REPORT - Summer camp GAI Pisek 2021, CZECH REPUBLIC


INFORMACE letní kemp GAI 2021 Písek/INFO summer camp GAI 2021 Pisek CZECH REPUBLIC17. 7. 2021 


Vážení přátelé, rodiče, brankáři, trenéři,
18. ročník GAI je již minulostí, chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za Vaši účast a podporu na kempu a doufáme, že i v příštím roce se potká tak skvělá skupina brankářů.
Přejeme Vám krásné léto.

Tým GAI

Dear friends, parents, goalkeepers, coaches,
18th year of GAI is a thing of the past, we would like to thank you once again for your participation and support in the camp and we hope that next year will meet such a great group of goalies again.

We wish you a beautiful summer.

GAI team

Follow us for more information on our FacebookuYoutube a Instagramu.
16. 7. 2021 


Pátek byl pro brankáře poslední tréninkový den. Na tréninku na ně čekalo překvapení v podobě návštěvy brankáře extraligových Pardubic Milana Kloučeka, který s brankáři trénoval na ledě a také se jim podepsal. Večer se uskutečnilo již tradiční posezení rodičů s trenéry. Sledujte aktuální informace na našem FacebookuYoutube a Instagramu. / Friday was the last training day for the goalkeepers. During the training, a surprise awaited them in the form of a visit of Pardubice goalkeeper Milan Klouček, who trained with the goalkeepers on the ice and also signed for them. In the evening, the traditional meeting of parents with coaches took place. Follow us for more information on our FacebookuYoutube a Instagramu.

15. 7. 2021 


Ve čtvrtek brankáři pokračovali v tréninkových jednotkách. Večer potom přišla na řadu tradiční dražba cenných věcí věnovaných do soutěže trenéry. Všichni brankáři bojovali jako lvi a předvedli neskutečné výkony. Sledujte aktuální informace na našem FacebookuYoutube a Instagramu./On Thursday, the goalkeepers continued in the trainings. In the evening, the traditional auction of valuable things given to the competition by the coaches' followed. All the goalkeepers fought like lions and showed incredible performances. Follow us for more information on our FacebookuYoutube a Instagramu.
14. 7. 2021 


Ve středu měli brankáři normální program v dopoledních hodinách. Odpoledne měli brankáři volnější a přišla na řadu společná fotka. Sledujte aktuální informace na našem FacebookuYoutube a Instagramu. / On Wednesday, the goalkeepers had a normal program in the morning. In the afternoon, the goalkeepers were freer and it was time for a joint photo. Follow us for more information on our FacebookuYoutube a Instagramu.
13. 7. 2021 


V úterý byl s brankáři Tomáš Vomáčka i na ledě a pomáhal jim zdokonalovat své dovednosti. Brankáři měli na suchu možnost si vyzkoušet trénink s Blazepody a odpoledne měli herní trénink, kdy si zahráli fotbálek. Sledujte aktuální informace na našem FacebookuYoutube a Instagramu. / On Tuesday, Tomáš Vomáčka was with the goalkeepers on the ice and helped them improve their skills. Goalkeepers also had opportunity to try training with Blazepody and in the afternoon they had game training. Follow us for more information on our FacebookuYoutube a Instagramu.

12. 7. 2021 


V pondělí začali brankáři naplno trénovat jak na ledě, tak i na suchu. Tréninky na suchu jsou letos nově pod taktovkou zkušeného kouče Vladimíra Kamenického, na ledě se k nám přidali trenéři Jaro Odehnal a Zdeněk Slavíček. Večer se k nám připojil také tradiční host GAI Tomáš Vomáčka, který brankářům předal své zkušenosti na večerní besedě. Sledujte aktuální informace na našem FacebookuYoutube a Instagramu. / On Monday, the goalkeepers started to fully train on both ice and off ice. This year's off ice training drills are now lead by experienced coach Vladimír Kamenický, and coaches Jaro Odehnal and Zdeněk Slavíček have joined us on the ice. In the evening we were joined by the traditional host of GAI Tomáš Vomáčka, who shared his experiences with the goalkeepers. Follow us for more information on our FacebookuYoutube a Instagramu.

11. 7. 2021 

18. ročník GAI právě začal! První den brankáři absolvovali bruslařský trénink na ledě, individuální focení, jak na ledě, tak na suchu a také skupinovou fotku. Sledujte aktuální informace na našem  FacebookuYoutube a Instagramu. / The 18th GAI has just started! On the first day, the goalkeepers had skating training on the ice, everyone took an individual photo on and off the ice, also took a group photo. Follow us for more information on our FacebookuYoutube a Instagramu.

Sledujte náš / more info   FACEBOOKU , YOUTUBEINSTAGRAMU.

27. 6. 2021 


Časový program letního kempu GAI 11.-17.7.2021 / - Here you can find the summer camp program GAI 11.-17.7.2021


PROGRAM GAI 2021 


20. 6. 2021

Vážení rodiče a brankáři,

 

Jako každý rok, tak i letos navazujeme na spolupráci s Hejduk Sportem, který v neděli 11. 7. 2021 rozbalí svůj mini prodejní stánek před zahájením kempu, přímo v prostorách haly.
Pokud budete chtít dovézt něco z nabídky Hejduk Sportu, pošlete objednávky nejpozději do pátečního rána, na email: honza.bartos@hejduksport.cz. Připište do poznámky „Účastník GAI 2021“.
Sortiment můžete prolistovat na: www.hejduksport.cz

Dear parents and goalies,

As every year, this year we continue the cooperation with Hejduk Sport, which on Sunday, July 11, 2021 will unpack its mini sales stand before the start of the camp, directly in the hall.

If you want to bring something from the Hejduk Sport offer, send orders no later than Friday morning, to email: honza.bartos@hejduksport.cz. Write in the note "GAI participant 2021".

You can browse the assortment at: www.hejduksport.cz
18. 6. 2021

Bazar výstroje


Dále jsme pro Vás připravili možnost komisního prodeje a nebo výměny Vaší starší výstroje. V neděli 11. 7. 2021 ji můžete předat v našem prodejním stánku. Přijmeme výstroj označenou: jménem, telefonním číslem, emailem, velikostí, značkou a cenou.

Bazaar kits

We have also prepared for you the possibility of a commission sale or replacement of your older equipment. On Sunday, July 11, 2021, you can hand it over at our sales stand. We accept equipment marked with: name, phone number, email, size, brand and price.

           Další aktuální informace o blížícím se kempu 2021 získáte na internetových stránkách www.goalie-academy.com, na kterých naleznete i další doplňující údaje o chystaných novinkách. 

You can get more up-to-date information about the upcoming campsite 2021 on the website www.goalie-academy.com, where you will also find other additional information about the upcoming news.


Více na našem / more info   FACEBOOKU a INSTAGRAMU.Galerie: