REPORT - WEEKEND KEMP 04-2019 - KRÁSNO NAD KYSUCOU

V dubnu 2019 proběhl víkendový kemp v krásném areálu Krásno nad Kysucou. Rozsáhlý komplet MM Arény vznikl před rokem a nabízí skvělé zázení v okolí Kycuc na Slovensku. Účast byla 100% a zúčastnili se ho brankáři , jak z Čech, tak převážně ze Slovenska. Během dvou dnů si kluci užili nejen ledu, ale i 4 x trénink mimo led a také se samozřejmě nezapomnělo na video analýzu dopoledních tréninků.
English original:

In April 2019 there was a weekend camp in the beautiful area Krasno nad Kysucou. The extensive complex of the MM Arena was created a year ago and offers great enthusiasm in the surroundings of Kycuc in Slovakia. Participation was 100% and was attended by goalkeepers, both from the Czech Republic and mostly from Slovakia. During the two days, the boys enjoyed not only ice, but also 4 x off-ice training and of course did not forget the video analysis of morning training.


Video weekend camp.


Více na našem FACEBOOKU a INSTAGRAMU.


Galerie: