ÚVOD KE KEMPŮM POŘÁDANÝM GAI

GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL pro Vás připravuje celoročně různé druhy kempů. Po několikaletých zkušenostech máme vypracovaný unikátní systém, který zajišťuje brankářům progresivní růst jejich výkonnosti. 

 

Od vzniku GAI až po současnost se kempů zúčastnilo přes 1950 brankářů z České republiky i ze zahraničí. 

Rady trenérů mezinárodní brankářské školy čerpají brankáři všech věkových kategorií z Austrálie, Islandu, Irska, Dánska, Slovinska, Polska, Maďarska, Slovenska, Rakouska, Itálie, Skotska, Švédska, Norska, Ruska, Ukrajiny, Chorvatska, Kanady, Francie.

English original:


GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL specializes in different kinds of camps just for you. After many years of experience we have created a unique system, which provides progressive growth of goalie skills.

Since GAI was created more than 1950 goalkeepers from Czech Republic and foreigns countries visit our camps.
Goalkeepers listen to advice from coaches from Australia, Island, Ireland, Denmark, Slovenia, Poland, Hungary, Slovakia, Austria, Italy, Scotland, Sweden, Norway, Russia, Ukraine, Croatia, Canada and France.