ÚVOD KE KEMPŮM POŘÁDANÝM GAI

GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL pro Vás připravuje celoročně různé druhy kempů. Po několikaletých zkušenostech máme vypracovaný unikátní systém, který zajišťuje brankářům progresivní růst jejich výkonnosti. 

 

Od vzniku GAI až po současnost se kempů zúčastnilo přes 1750 brankářů z České republiky i ze zahraničí. 

Rady trenérů mezinárodní brankářské školy čerpají brankáři všech věkových kategorií z Austrálie, Islandu, Irska, Dánska, Slovinska, Polska, Maďarska, Slovenska, Rakouska, Itálie, Skotska, Švédska, Norska, Ruska, Ukrajiny, Chorvatska, Kanady, Francie.