LETNÍ KEMPLeták GAI 2019
16. ROČNÍK GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL 2019

Termín od 7. 7. 2019 do 13. 7. 2019, PÍSEK, ČESKÁ REPUBLIKA


NEVÁHEJTE a přihlaste se již nyní! Kapacita kempu je omezená!


Od vzniku GAI až po současnost se kempů zúčastnilo přes 1950 brankářů z České republiky, ale i ze zahraničí. Naše kempy jsou mezinárodní a rady trenérů naší akademie čerpají brankáři všech věkových kategorií z Austrálie, Islandu, Irska, Dánska, Slovinska, Polska, Maďarska, Slovenska, Rakouska, Itálie, Skotska, Švédska, Norska, Ruska, Ukrajiny, Chorvatska, Kanady, Francie. 


Po zkušenostech z minulých let jsme rozdělili kemp na 2 kategorie a to mladší - ROOKIE a starší - ELITE.


KATEGORIE ROOKIE - ročník 2005 až 2012 (mladší ročníky jen po dohodě) - přihláška ZDE.

KATEGORIE ELITE - ročník 2004 a starší - přihláška ZDE.

Více o kategorii ELITE dozvíte ZDE.


Díky rozdělení tréninků do 2 věkových kategorií, se tak můžeme ještě více soustředit při cvičeních na důležité detaily, které potřebují brankáři procvičovat v různém věku. U mladších je to hlavně kvalitní bruslení a u starších se můžeme mimo více zacílit i do taktiky a psychologie, kde se budeme snažit vše provázat jak na ledě, tak v teorii.


Pravidelně se letního kempu zúčastňují hokejové brankářské osobnosti. Účast na kempu přislíbili známí špičkoví brankáři a také naší úspěšní akademici Tomáš Vomáčka (draft Nashville Predators, nyní universita Connecticut/NCAA) a Matej Tomek (draft Philadelphia Flyers, nyní universita Nebraska – Omaha /NCAA). Nechte se překvapit, kterému z nich se podaří dorazit na 16. ročník GAI 2019. Loňský rok na kemp zavítal Roman Will a Filip Novotný.   
Speciální brankařský program zahrnuje:

• 12 x brankářský trénink na ledě

• 9 x brankářský trénink na suchu

• 4 x aerobní cvičení, strečink

Maximální počet 18 účastníků ve skupině

• Dostatečný počet profesionálních trenérů na stanovišti

• Individuální přístup trenérů

• Tréninky jsou vždy s dohledem nad prováděním správnosti zákroků a cvičení

• Speciální brankářské testy

• Rozbor brankářského videa, analýza samotných tréninků

• Přednášky o psychologii brankáře a mentální koučink

• Dovednostní hry, různé soutěže

• Společenský večer za možné účasti rodičů (obvykle pátek)

• Návštěvu zajímavých a známých hostů z hokejového prostředí

• Podpisové akce trenérů a hostů

• Volnočasové aktivity, rozdělené podle věku

• Plnou penzi po celou dobu soustředění

• Procvičení mezinárodních jazyků, slovíčka z hokejového prostředí

• Důležité kontakty pro svoji budoucí kariéru

• Možnost porovnání výkonnosti a práce s brankáři z jiných zemí

• Mezinárodní účast brankářů z celého světaJídelníček

Brankáři budou dostávat jídlo 4 x denně (plná penze + pitný režim).Tréninky povedou pouze profesionálové

Průběh každého týdenního tréninkového cyklu bude mít pod kontrolou zkušený trenérský tým. V samotném trenérském štábu je pak celá řada odborníků, hlavně bývalých profesionálních brankářů včetně Romana Višňáka, trenéra brankářů, který trénoval mimo jiné i na MS U20 v roce 2012 v Kanadě Petra Mrázka, nejlepšího brankáře tohoto turnaje.

Všechna cvičení budou vedena profesionálními trenéry specializovanými na brankáře s individuálním přístupem. Na každém stanovišti budou kontrolovat správnost zákroků a cvičení. 

Více se dozvíte v sekci trenéři GAI. 


Ve volném čase je pro účastníky připraven bohatý program pod dohledem organizačních pracovníků GAI, upraven dle kategorií.

V ceně kempu

Především řada nových zkušeností a zážitků, ubytování, stravování (plná penze + pitný režim), speciální brankářské tréninky (led + suchá příprava), videoanalýza tréninků, přednášky, hráči obdrží certifikát, diplom, tričko, sport. láhev a řadu dalších věcných cen. Během kempu a po jeho skončení bude možné objednat další pozornosti-fotografie, popřípadě originální výrobky GAI, více se o nich dozvíte zde. 
Report z letního kempu 2018: ZDE

Termin: 07. 07. 2019 - 13. 07. 2019

Lokalita: Písek, Česká republika

KATEGORIE ROOKIE ročník 2012 (mladší ročníky jen po dohodě) - 2005

Cena: 14.490,- Kč / 580 

Cena pro členy: 13.990,- Kč / 560 

KATEGORIE ELITE - ročník 2004 a starší

Cena: 14.990,- Kč / 60


PŘIHLAŠ SE ON-LINE


PÍSEK, ČESKÁ REPUBLIKA - MÍSTO KONÁNÍ GA 2019  
Můžete se těšit na krásné prostředí, kvalitní sportovní zázemí a vedení kvalitních trenérů a hokejových legend.English original:
BROCHURE GAI 2019


16th year of GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL 2019


From 7.7.2019 to 13.7.2019, PÍSEK, CZECH REPUBLIC
Don’t hesitate and join us!

GAI was created more than 1950 goalkeepers from Czech Republic and several other foreigns countries have visited our camps.
Goalkeepers listen to advice from coaches from Australia, Island, Ireland, Denmark, Slovenia, Poland, Hungary, Slovakia, Austria, Italy, Scotland, Sweden, Norway, Russia, Ukraine, Croatia, Canada and France.
Goalie stars from professional leagues frequent our summer camp.
More surprises to come with which professionals will be attending the 16th year of GAI 2019.
Last year we had two special guests Roman Will and Filip Novotny.


After the past years, we divided the camp into two categories, the younger - ROOKIE and older - ELITE.

ROOKIE CATEGORY - 2005 to 2012 (younger years only by agreement) - application HERE.
ELITE CATEGORY - year 2004 and older - application HERE.
More about the ELITE category HERE.


Report from summer camp 2018: HERE

   

Special international camp GAI includes: 

   ⁃    12x goalie practice ON–ice 
   
    8x OFF–ice practice 
   
    4x stretching 
   
    Maximum capacity 18 goalies in one group 
   
    Optimal amount of professional coaches for every exercise 
   
    All of the practices emphasize the correct production of goalie movements and exercises. 
   
    Individual attendance by coaches 
   
    Special goalie tests
   
    Analyzes goalie videos of practices
   
    Skill and different types of games
   
    Presentation about goalie psychology
   
    Collective night, parents are invited (usually Friday)
   
    Special guests 
   
    Autograph events with coaches and guests
   
    Free-time activities 
   
    All-inclusive all the time
   
    Exercise of international languages, words from the hockey world
   
    Important contact information for your future career
   
    Opportunity for comparing skills with goalies from different countries  

MENU

Goalkeepers will have food providing everyday (all-inclusive + drinks).Practice under professional coaches 
Every camp is supervised by team of professional coaches. Our coaching team extensive professional and ex-professional goalkeepers including Roman Višňák, goalie coach who was coach of Peter Mrazek at  WJC 2012, where Peter earned a prize for the best goalie of the entire tournament.
 


Every exercise is under a team of professional coaches specialized for goalies. They will supervise every exercise and every save.

More information in section Coaches GAI.

In free-time we have several different kinds of activities with GAI staff.


Price includes  

Incredible new skills and experience, accommodation, all-inclusive food and drink provided, special goalie practices (on-ice + off-ice), video analyst, lectures, certificates, diploma, T-shirt, water bottle and many other things.After camp you can order photos, or original GAI merchandise, more information HERE.
Report video GAI 2018: ZDEDATE7.7.2019 - 13.7.2019
PLACE - PÍSEK, 
CZECH REPUBLIC
PRICE
580 €
PRICE for members
560 €

CATEGORY ELITE PRICE 60€, for year 2004 and older
Sign-up ONLINE 


PÍSEK, CZECH REPUBLIC - Place of summer camp GA 2019  

You can look forward to nice environment, sport facilities of the highest quality and team of professional coaches and hockey legends.