LETNÍ KEMP17. ROČNÍK GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL 2020

Termín od 12. 7. 2020 do 18. 7. 2020, místo Písek, ČESKÁ REPUBLIKA
GAI trénuje brankáře od nejmladších kategorií až po profesionální úroveň prostřednictvím soukromých brankářských lekcí, jednodenních nebo dvoudenních kempů během sezóny a na naši HLAVNÍ UDÁLOSTI '' Letním týdenním kempu '', se zúčastňují brankáři a trenéři z celého světa, trénují a sdílejí informace a připravují Vás na nadcházející sezónu. 

Klademe velký důraz na každého brankáře, takže každá minuta na ledě je navržena tak, aby vás zlepšila!

Kemp je vhodný pro brankáře všech věkových skupin. Budou rozděleny do 2 skupin - ROOKIE & ELITE. Každý brankář stráví 12 hodin na ledě - 2 hodiny intenzivního ledového tréninku denně. Každý den se Vám představí konkrétní cvičení navržená ke zlepšení specifického aspektu s cílem stanoveného na začátku kempu.

Učíme brankáře s individuálním přístupem profesionálních a zkušených brankářských trenérů. Na těchto akcích se zaměřujeme nejen na profesionální dovednosti na ledě a na suchu, ale také na mentální trénink a přípravy, ve kterých nabízíme jak vzdělávání brankářské psychologie, tak i vysvětlujeme brankářskou techniku a také jak správně používat výstroj. Také vyplňujeme volný program kvalitní náplní volnočasových aktivit.

Mezinárodní tým profesionálních brankářských trenérů z České republiky, Slovenska, Slovinska a dalších zemí bude pracovat s brankáři v obou skupinách - ROOKIE a ELITE!

Hlavní trenér a manažer GAI se snaží dohodnout účast našich předních brankářů a trenérů, kteří obohatí a inspirují svými zkušenosti naše brankáře na kempu. 

Na konci akce obdrží každý účastník hodnotící list.

Těšíme se na Vás! 


Spojte svůj letní tábor pro brankáře s úžasným dobrodružstvím!

Věřte nám ... nebude to jen trénink pro brankáře, bude to hlavně celoživotní zážitek!

Uvidíme se v červenci!


Zapojte se mezi 2090 brankářů nejen z České republiky, ale i ze zahraničí a to z Austrálie, Islandu, Irska, Dánska, Slovinska, Polska, Maďarska, Slovenska, Rakouska, Itálie, Skotska, Švédska, Norska, Ruska, Ukrajiny, Chorvatska, Kanady, Francie, kteří jsou součástí naší mezinárodní akademie! 


2. kategorie

mladší - ROOKIE a starší - ELITE


KATEGORIE ROOKIE - ročník 2006 až 2013 (mladší ročníky jen po dohodě) - přihláška ZDE.

KATEGORIE ELITE - ročník 2005 a starší - přihláška ZDE.


Díky rozdělení tréninků do 2 věkových kategorií, se tak můžeme ještě více soustředit při cvičeních na důležité detaily, které potřebují brankáři procvičovat v různém věku. U mladších je to hlavně kvalitní bruslení a u starších se můžeme mimo více zacílit i do taktiky a psychologie, kde se budeme snažit vše provázat jak na ledě, tak v teorii.


Pravidelně se letního kempu zúčastňují hokejové brankářské osobnosti. Na posledním kempu jsme přivítali reprezentačního trenéra Zdeňka Orcta, který souběžně trénuje  gólmany Litvínova, kde si také vychoval Pavla Francouze, který se prosadil až do NHL, Filipa Novotného, který bude působit následující 2 sezóny v K. Varech, nadějného brankáře Plzně, Kristiána Koláře a také našeho úspěšného akademika Tomáše Vomáčku (draft Nashville Predators, nyní universita Connecticut/NCAA).
Speciální brankařský program zahrnuje:

• 12 x brankářský trénink na ledě

• 9 x brankářský trénink na suchu

• 4 x aerobní cvičení, strečink

Maximální počet 18 účastníků ve skupině

• Dostatečný počet profesionálních trenérů na stanovišti

• Individuální přístup trenérů

• Tréninky jsou vždy s dohledem nad prováděním správnosti zákroků a cvičení

• Speciální brankářské testy

• Rozbor brankářského videa, analýza samotných tréninků

• Přednášky o psychologii brankáře a mentální koučink

• Dovednostní hry, různé soutěže

• Společenský večer za možné účasti rodičů (obvykle pátek)

• Návštěvu zajímavých a známých hostů z hokejového prostředí

• Podpisové akce trenérů a hostů

• Volnočasové aktivity, rozdělené podle věku

• Plnou penzi po celou dobu soustředění

• Procvičení mezinárodních jazyků, slovíčka z hokejového prostředí

• Důležité kontakty pro svoji budoucí kariéru

• Možnost porovnání výkonnosti a práce s brankáři z jiných zemí

• Mezinárodní účast brankářů z celého světaJídelníček

Brankáři budou dostávat jídlo 4 x denně (plná penze + pitný režim).Tréninky povedou pouze profesionálové

Průběh každého týdenního tréninkového cyklu bude mít pod kontrolou zkušený trenérský tým. V samotném trenérském štábu je pak celá řada odborníků, hlavně bývalých profesionálních brankářů včetně Romana Višňáka, trenéra brankářů, který trénoval mimo jiné i na MS U20 v roce 2012 v Kanadě Petra Mrázka, nejlepšího brankáře tohoto turnaje.

Všechna cvičení budou vedena profesionálními trenéry specializovanými na brankáře s individuálním přístupem. Na každém stanovišti budou kontrolovat správnost zákroků a cvičení. 

Více se dozvíte v sekci trenéři GAI. 


Ve volném čase je pro účastníky připraven bohatý program pod dohledem organizačních pracovníků GAI, upraven dle kategorií.

V ceně kempu

Především řada nových zkušeností a zážitků, ubytování, stravování (plná penze + pitný režim), speciální brankářské tréninky (led + suchá příprava), videoanalýza tréninků, přednášky, hráči obdrží certifikát, diplom, tričko, sport. láhev a řadu dalších věcných cen. Během kempu a po jeho skončení bude možné objednat další pozornosti-fotografie, popřípadě originální výrobky GAI, více se o nich dozvíte zde. 
Report z letního kempu 2019: ZDE

Termin: 12. 07. 2020 - 18. 07. 2020

Lokalita: Písek, Česká republika

KATEGORIE ROOKIE ročník 2013 (mladší ročníky jen po dohodě) - 2006

Cena: 15.490,- Kč / 620 

Cena pro členy: 14.990,- Kč / 600 

KATEGORIE ELITE - ročník 2005 a starší

Cena: 15.990,- Kč / 640 


PŘIHLAŠ SE ON-LINE


PÍSEK, ČESKÁ REPUBLIKA - MÍSTO KONÁNÍ GA 2020  
Můžete se těšit na krásné prostředí, kvalitní sportovní zázemí a vedení kvalitních trenérů a hokejových legend.English original:

17th YEAR GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL 2020

Date from 5. 7. - 11. 7. 2020, PÍSEK, CZECH REPUBLIC

We are already accepting applications for this year and we have the action price reduced by 20 euro for the 20 fastest! The condition is to pay the deposit by 15 August 2019.


More than 2090 goalkeepers from the Czech Republic as well as from abroad have participated in the camps since GAI was established to the present. Our campsites are international and our academy coaches draw goalkeepers of all ages from Australia, Iceland, Ireland, Denmark, Slovenia, Poland, Hungary, Slovakia, Austria, Italy, Scotland, Sweden, Norway, Russia, Ukraine, Croatia, Canada, France.

Category 2
younger - ROOKIE and older - ELITE

After the past years, we divided the camp into two categories, the younger - ROOKIE and older - ELITE.

ROOKIE CATEGORY - 2006 to 2013 (younger years only by agreement) - application HERE.
ELITE CATEGORY - year 2005 and older - application HERE.


Report from summer camp 2019: HERE
   

Special international camp GAI includes: 

   ⁃    12x goalie practice ON–ice 
   
    8x OFF–ice practice 
   
    4x stretching 
   
    Maximum capacity 18 goalies in one group 
   
    Optimal amount of professional coaches for every exercise 
   
    All of the practices emphasize the correct production of goalie movements and exercises. 
   
    Individual attendance by coaches 
   
    Special goalie tests
   
    Analyzes goalie videos of practices
   
    Skill and different types of games
   
    Presentation about goalie psychology
   
    Collective night, parents are invited (usually Friday)
   
    Special guests 
   
    Autograph events with coaches and guests
   
    Free-time activities 
   
    All-inclusive all the time
   
    Exercise of international languages, words from the hockey world
   
    Important contact information for your future career
   
    Opportunity for comparing skills with goalies from different countries  

MENU

Goalkeepers will have food providing everyday (all-inclusive + drinks).Practice under professional coaches 
Every camp is supervised by team of professional coaches. Our coaching team extensive professional and ex-professional goalkeepers including Roman Višňák, goalie coach who was coach of Peter Mrazek at  WJC 2012, where Peter earned a prize for the best goalie of the entire tournament.
 


Every exercise is under a team of professional coaches specialized for goalies. They will supervise every exercise and every save.

More information in section Coaches GAI.

In free-time we have several different kinds of activities with GAI staff.


Price includes  

Incredible new skills and experience, accommodation, all-inclusive food and drink provided, special goalie practices (on-ice + off-ice), video analyst, lectures, certificates, diploma, T-shirt, water bottle and many other things.After camp you can order photos, or original GAI merchandise, more information HERE.
Report video GAI 2018: ZDEDATE - 12.7.2020 - 18.7.2020
PLACE
PISEKCZECH REPUBLIC

PRICE - 620 €
PRICE for members - 600
 €

CATEGORY ELITE PRICE 640 €, for year 2005 and older

Sign-up ONLINE 


PÍSEK, CZECH REPUBLIC - Place of summer camp GA 2020  

You can look forward to nice environment, sport facilities of the highest quality and team of professional coaches and hockey legends.