LETNÍ KEMP19. ROČNÍK GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL 2022

Termín od 10. 7. 2022 do 16. 7. 2022, místo Písek, ČESKÁ REPUBLIKA
GAI trénuje brankáře od nejmladších kategorií až po profesionální úroveň prostřednictvím soukromých brankářských lekcí, jednodenních nebo dvoudenních kempů během sezóny a na naši HLAVNÍ UDÁLOSTI '' Letním týdenním kempu '', se zúčastňují brankáři a trenéři z celého světa, trénují a sdílejí informace a připravují Vás na nadcházející sezónu. 

Klademe velký důraz na každého brankáře, takže každá minuta na ledě je navržena tak, aby vás zlepšila!

Kemp je vhodný pro brankáře všech věkových skupin. Budou rozděleny do 2 skupin - ROOKIE & ELITE. Každý brankář stráví 12 hodin na ledě - 2 hodiny intenzivního ledového tréninku denně. Každý den se Vám představí konkrétní cvičení navržená ke zlepšení specifického aspektu s cílem stanoveného na začátku kempu.

Učíme brankáře s individuálním přístupem profesionálních a zkušených brankářských trenérů. Na těchto akcích se zaměřujeme nejen na profesionální dovednosti na ledě a na suchu, ale také na mentální trénink a přípravy, ve kterých nabízíme jak vzdělávání brankářské psychologie, tak i vysvětlujeme brankářskou techniku a také jak správně používat výstroj. Také vyplňujeme volný program kvalitní náplní volnočasových aktivit.

Mezinárodní tým profesionálních brankářských trenérů z České republiky, Slovenska, Slovinska a dalších zemí bude pracovat s brankáři v obou skupinách - ROOKIE a ELITE!

Hlavní trenér a manažer GAI se snaží dohodnout účast našich předních brankářů a trenérů, kteří obohatí a inspirují svými zkušenosti naše brankáře na kempu. 

Na konci akce obdrží každý účastník hodnotící list.

Těšíme se na Vás! 


Spojte svůj letní tábor pro brankáře s úžasným dobrodružstvím!

Věřte nám ... nebude to jen trénink pro brankáře, bude to hlavně celoživotní zážitek!

Uvidíme se v červenci!


Zapojte se mezi 2090 brankářů nejen z České republiky, ale i ze zahraničí a to z Austrálie, Islandu, Irska, Dánska, Slovinska, Polska, Maďarska, Slovenska, Rakouska, Itálie, Skotska, Švédska, Norska, Ruska, Ukrajiny, Chorvatska, Kanady, Francie, kteří jsou součástí naší mezinárodní akademie! 


2. kategorie

mladší - ROOKIE a starší - ELITE


KATEGORIE ROOKIE - ročník 2008 až 2015 (mladší ročníky jen po dohodě) - přihláška ZDE.

KATEGORIE ELITE - ročník 2007 a starší - přihláška ZDE.


Díky rozdělení tréninků do 2 věkových kategorií, se tak můžeme ještě více soustředit při cvičeních na důležité detaily, které potřebují brankáři procvičovat v různém věku. U mladších je to hlavně kvalitní bruslení a u starších se můžeme mimo více zacílit i do taktiky a psychologie, kde se budeme snažit vše provázat jak na ledě, tak v teorii.


Pravidelně se letního kempu zúčastňují hokejové brankářské osobnosti. V předešlých letech to byl třeba reprezentační trenér Zdeňek Orct, který souběžně trénuje  gólmany Litvínova, kde si také vychoval Pavla Francouze, který se prosadil až do NHL, Filip Novotný, který bude působí momentálně v K. Varech, nadějného brankáře a také již tradičně náš úspěšný akademik Tomáš Vomáčka (draft Nashville Predators, nyní universita Connecticut/NCAA).

Také si naši brankáři mohli odnést podpisy a zážitky od Tomáše Vokouna, Petra Mrázka, Romana Willa nebo třeba Marka Mazance, hráči kteří úspěšně reprezentují/tovali českou brankářskou školu v NHL.


Speciální brankařský program zahrnuje:

• 12 x brankářský trénink na ledě

• 9 x brankářský trénink na suchu

• 4 x aerobní cvičení, strečink

Maximální počet 18 účastníků ve skupině

• Dostatečný počet profesionálních trenérů na stanovišti

• Individuální přístup trenérů

• Tréninky jsou vždy s dohledem nad prováděním správnosti zákroků a cvičení

• Speciální brankářské testy

• Rozbor brankářského videa, analýza samotných tréninků

• Přednášky o psychologii brankáře a mentální koučink

• Dovednostní hry, různé soutěže

• Společenský večer za možné účasti rodičů (obvykle pátek)

• Návštěvu zajímavých a známých hostů z hokejového prostředí

• Podpisové akce trenérů a hostů

• Volnočasové aktivity, rozdělené podle věku

• Plnou penzi po celou dobu soustředění

• Procvičení mezinárodních jazyků, slovíčka z hokejového prostředí

• Důležité kontakty pro svoji budoucí kariéru

• Možnost porovnání výkonnosti a práce s brankáři z jiných zemí

• Mezinárodní účast brankářů z celého světaJídelníček

Brankáři budou dostávat jídlo 4 x denně (plná penze + pitný režim).Tréninky povedou pouze profesionálové

Průběh každého týdenního tréninkového cyklu bude mít pod kontrolou zkušený trenérský tým. V samotném trenérském štábu je pak celá řada odborníků, hlavně bývalých profesionálních brankářů včetně Romana Višňáka, trenéra brankářů, který trénoval mimo jiné i na MS U20 v roce 2012 v Kanadě Petra Mrázka, nejlepšího brankáře tohoto turnaje.

Všechna cvičení budou vedena profesionálními trenéry specializovanými na brankáře s individuálním přístupem. Na každém stanovišti budou kontrolovat správnost zákroků a cvičení. 

Více se dozvíte v sekci trenéři GAI. 


Ve volném čase je pro účastníky připraven bohatý program pod dohledem organizačních pracovníků GAI, upraven dle kategorií.

V ceně kempu

Především řada nových zkušeností a zážitků, ubytování, stravování (plná penze + pitný režim), speciální brankářské tréninky (led + suchá příprava), videoanalýza tréninků, přednášky, hráči obdrží certifikát, diplom, tričko, sport. láhev a řadu dalších věcných cen. Během kempu a po jeho skončení bude možné objednat další pozornosti-fotografie, popřípadě originální výrobky GAI, více se o nich dozvíte zde. 
Report z letního kempu 2021: ZDE

Termin: 10. 07. 2022 - 16. 07. 2022

Lokalita: Písek, Česká republika

KATEGORIE ROOKIE ročník 2015 (mladší ročníky jen po dohodě) - 2008

Cena: 15.490,- Kč / 620 

Cena pro členy: 14.990,- Kč / 600 

KATEGORIE ELITE - ročník 2007 a starší

Cena: 15.990,- Kč / 640 


PŘIHLAŠ SE ON-LINE


PÍSEK, ČESKÁ REPUBLIKA - MÍSTO KONÁNÍ GA 2022Můžete se těšit na krásné prostředí, kvalitní sportovní zázemí a vedení kvalitních trenérů a hokejových legend.English original:

19th YEAR GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL 2021

Date from 10. 7. - 16. 7. 2022, PISEK, CZECH REPUBLICMore than 2090 goalkeepers from the Czech Republic as well as from abroad have participated in the camps since GAI was established to the present. Our campsites are international and our academy coaches draw goalkeepers of all ages from Australia, Iceland, Ireland, Denmark, Slovenia, Poland, Hungary, Slovakia, Austria, Italy, Scotland, Sweden, Norway, Russia, Ukraine, Croatia, Canada, France.

Category 2
younger - ROOKIE and older - ELITE

After the past years, we divided the camp into two categories, the younger - ROOKIE and older - ELITE.

ROOKIE CATEGORY - 2008 to 2015 (younger years only by agreement) - application HERE.
ELITE CATEGORY - year 2007 and older - application HERE.


Report from summer camp 2021: HERE
   

Special international camp GAI includes: 

   ⁃    12x goalie practice ON–ice 
   
    8x OFF–ice practice 
   
    4x stretching 
   
    Maximum capacity 18 goalies in one group 
   
    Optimal amount of professional coaches for every exercise 
   
    All of the practices emphasize the correct production of goalie movements and exercises. 
   
    Individual attendance by coaches 
   
    Special goalie tests
   
    Analyzes goalie videos of practices
   
    Skill and different types of games
   
    Presentation about goalie psychology
   
    Collective night, parents are invited (usually Friday)
   
    Special guests 
   
    Autograph events with coaches and guests
   
    Free-time activities 
   
    All-inclusive all the time
   
    Exercise of international languages, words from the hockey world
   
    Important contact information for your future career
   
    Opportunity for comparing skills with goalies from different countries  

MENU

Goalkeepers will have food providing everyday (all-inclusive + drinks).Practice under professional coaches 
Every camp is supervised by team of professional coaches. Our coaching team extensive professional and ex-professional goalkeepers including Roman Višňák, goalie coach who was coach of Peter Mrazek at  WJC 2012, where Peter earned a prize for the best goalie of the entire tournament.
 


Every exercise is under a team of professional coaches specialized for goalies. They will supervise every exercise and every save.

More information in section Coaches GAI.

In free-time we have several different kinds of activities with GAI staff.


Price includes  

Incredible new skills and experience, accommodation, all-inclusive food and drink provided, special goalie practices (on-ice + off-ice), video analyst, lectures, certificates, diploma, T-shirt, water bottle and many other things.After camp you can order photos, or original GAI merchandise, more information HERE.
Report video GAI 2018: ZDEDATE - 10.7.2022 - 16.7.2022
PLACE - PISEK
CZECH REPUBLIC

PRICE - 620 €
PRICE for members - 600
 €

CATEGORY ELITE PRICE 640 €, for year 2007 and older

Sign-up ONLINE 


PISEK, CZECH REPUBLIC - Place of summer camp GA 2022


You can look forward to nice environment, sport facilities of the highest quality and team of professional coaches and hockey legends.