VÍKENDOVÝ KEMP

GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL pro Vás připravuje i další možnosti, jak se kvalitně zdokonalit během sezóny, tak po sezóně. Víkendové kempy GAI se organizují převážně po sezóně, přibližně jednou za měsíc. Probíhají jak v České republice, Slovensku, tak i Rakousku.

V měsíci dubnu jsme Vás připravili kemp v překrásné nové aréně, v severní části slovenských Kysuc, v MM Aréně, Krásné nad Kysucou (Video MM Aréna)

GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL prepares you for more opportunities to improve during the season and season. GAI weekend camps are organized mostly after the season, approximately once a month. They are running both in the Czech Republic, Slovakia and Austria.

In the month of aprile we prepared a campsite in a beautiful new arena, in the northern part of Slovak Kysuce, in the MM Arena, Krásná nad Kysucou (Video MM Arena)

Report z víkendového kempu duben 2019: ZDE

Report from weekend camp april 2019: HERE

PROGRAM weekend camp GAI 25. - 26. 4. 2020

Program na víkendovém kempu:
• 4 x brankářský trénink na ledě
• 4 x brankářský trénink na suchu
• 2x aerobní cvičení, strečink
• maximální počet 18 účastníků ve skupině
• dostatečný počet profesionálních trenérů na stanovišti
• individuální přístup trenérů
• tréninky jsou vždy s dohledem nad prováděním správnosti zákroků a cvičení
• možnost zakoupení předmětů GAI v našem shopu
• možnost objednání výstroje za výhodné ceny
• rozbor brankářského videa – analýza tréninku, možnost přítomnosti rodičů
• přednáška za účasti rodičů
• možnost diskuze rodičů s trenéry
• volnočasová aktivita

Program at the weekend camp:
• 4 x goalie training on ice
• 4 x goalie training on a dry basis
• 2x aerobic exercise, stretching
• a maximum of 18 participants per group
• A sufficient number of professional coaches at the site
• individual approach of coaches
• Workouts are always supervised to ensure correct procedures and exercises
• Possibility to purchase GAI items in our shop
• Possibility to order equipment at convenient prices
• Goalie video analysis - training analysis, presence of parents
• Lecture with parents
• Parents' discussion with trainers
• freetime activity

Cena kempu zahrnuje:
Kompletní služba pro brankáře, obědy, speciální trénink brankáře (led + off-ice), video analýza tréninku, především řadu nových zážitků.
Zde můžete vyplnit přihlásku. 
Všechny informace naleznete na www.goalie-academy.com.
Oběd zahrnutý v ceně kempu.

The price of the camp includes:
Complete service for goalkeepers, lunch, special goalie training (ice + off-ice), video analysis of training, especially a number of new experiences.
Here you can fill in the registration form.
For more information, visit www.goalie-academy.com.
Lunch included in the camp price.

Termín: 25. - 26. 4. 2020

Lokalita: Krásno nad Kysucov, Slovakia

Cena: 4990,- Kč/ 200