VÍKENDOVÝ KEMP

GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL pro Vás připravuje i další možnosti, jak se kvalitně zdokonalit během sezóny, tak po sezóně. Víkendové kempy GAI se organizují převážně po sezóně, přibližně jednou za měsíc. Probíhají jak v České republice, Slovensku, tak i Rakousku.


GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL prepares you for more opportunities to improve during the season and season. GAI weekend camps are organized mostly after the season, approximately once a month. They are running both in the Czech Republic, Slovakia and Austria.


Report z víkendového kempu duben 2019: ZDE

Report from weekend camp april 2019: HERE

PROGRAM weekend camp GAI

Program na víkendovém kempu:
• 4 x brankářský trénink na ledě
• 4 x brankářský trénink na suchu
• 2x aerobní cvičení, strečink
• maximální počet 18 účastníků ve skupině
• dostatečný počet profesionálních trenérů na stanovišti
• individuální přístup trenérů
• tréninky jsou vždy s dohledem nad prováděním správnosti zákroků a cvičení
• možnost zakoupení předmětů GAI v našem shopu
• možnost objednání výstroje za výhodné ceny
• rozbor brankářského videa – analýza tréninku, možnost přítomnosti rodičů
• přednáška za účasti rodičů
• možnost diskuze rodičů s trenéry
• volnočasová aktivita

Program at the weekend camp:
• 4 x goalie training on ice
• 4 x goalie training on a dry basis
• 2x aerobic exercise, stretching
• a maximum of 18 participants per group
• A sufficient number of professional coaches at the site
• individual approach of coaches
• Workouts are always supervised to ensure correct procedures and exercises
• Possibility to purchase GAI items in our shop
• Possibility to order equipment at convenient prices
• Goalie video analysis - training analysis, presence of parents
• Lecture with parents
• Parents' discussion with trainers
• freetime activity

Cena kempu zahrnuje:
Kompletní služba pro brankáře, obědy, speciální trénink brankáře (led + off-ice), video analýza tréninku, především řadu nových zážitků.
Zde můžete vyplnit přihlásku. 
Všechny informace naleznete na www.goalie-academy.com.
Oběd zahrnutý v ceně kempu.

The price of the camp includes:
Complete service for goalkeepers, lunch, special goalie training (ice + off-ice), video analysis of training, especially a number of new experiences.
Here you can fill in the registration form.
For more information, visit www.goalie-academy.com.
Lunch included in the camp price.

Termín: Připravujeme

Lokalita: Krásno nad Kysucov, Slovakia

Cena: 4990,- Kč/ 200