MEZINÁRODNÍ KEMP

MEZINÁRODNÍ KEMPY GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL se organizují převážně po sezóně a probíhají 4 až 6 dní. Probíhají již pravidelně ve Slovinsku, Rakousku, Itálii, Slovensku a do budoucna připravujeme další rozšíření v Evropě.
Program na mezinárodního kempu:

• 12 x brankářských tréninků na ledě

• 6 x trénink na suchu

• 6x aerobní cvičení, strečink

• maximální počet 18 účastníků ve skupině

• dostatečný počet profesionálních trenérů na stanovišti

• individuální přístup trenérů

• tréninky jsou vždy s dohledem nad prováděním správnosti zákroků a cvičení

• možnost zakoupení předmětů GAI v našem shopu

• možnost objednání výstroje za výhodné ceny

• rozbor brankářského videa – analýza tréninku, možnost přítomnosti rodičů

• přednáška o psychologii brankáře a mentální koučink

• možnost diskuze rodičů s trenéry

• volnočasová aktivita
Více informací najdete na FACEBOOKU, včetně možnosti přihlášení.

English original:


International camp GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL 
International camps are organized mostly after season. Camps differ in length from 4 to 6 days. Frequently organized in Slovakia, Austria, Italy, Slovenia and preparing for Europe in the future.

Program international camp GAI:

       12x goalie practice ON–ice 
   
    6x OFF–ice practice 
   
    6x stretching 
   
    Maximum capacity 18 goalies in one group 
   
    Optimal amount of profesional coaches for every exercise 
   
    All of the practices are emphasized on the correct production of goalie movements and exercises. 
   
    Individual attendence by coaches 
   
    Possibility to buy GAI merchandise at the shop
   
    Possibility to buy goalie equipment at better prices 
   
    The analysis of video from practices, parents are invited
   
    Presentation with parents participation
   
    Possibility for parents to discuss with coaches
   
    Presentation about goalkeeper’s psychology and mental coaching 
   
     Free time activities For more information, visit FACEBOOK, including sign-in.