JEDNODENNÍ KEMP

Jednodenní kempy GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL pro sezónu 2019 - 2020 zaměřené na speciální přípravu brankářů na ledě připravujeme.

Jakmile budeme mít pro Vás nový termín, tak Vás budeme informovat.


Report z 8. jednodenního kempu 2018: ZDE


Jednodenní kempy GAI pravidelně pořádá již od roku 2009. 

Organizují se převážně v průběhu sezóny, přibližně jednou za měsíc.


Termín: připravujeme

Lokalita: upřesníme

Cena/Price: 1990,- Kč 

Cena pro členy: 1790,- KčPŘIHLAŠ SE ON-LINE

Program na jednodenním kempu:

• 2 x brankářský trénink na ledě

• 2 x trénink na suchu

• 1 x aerobní cvičení, strečink

• maximální počet 18 účastníků

• dostatečný počet profesionálních trenérů brankářů na stanovišti

• tréninky jsou vždy s dohledem nad prováděním správnosti zákroků a cvičení

• individuální přístup trenérů

• možnost zakoupení předmětů GAI v našem shopu

• možnost objednání výstroje za výhodné ceny

• rozbor brankářského videa – analýza tréninku, možnost přítomnosti rodičů

• přednáška za účasti rodičů

• možnost diskuze rodičů s trenéry-hodnocení

GAI si vyhrazuje právo učinit v programu operativní změny!Načerpáte velké množství informací pro nadcházející sezónu. Náš speciální výukový program je stále zdokonalován a dokáže brankáře připravit pro nejvyšší seniorské soutěže!English original:

GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL one-day camps for the 2019-2020 season focused on special goalies preparation on ice
We will inform you as soon as we have a new date for you.


Report from 8th one day camp 2018: HERE 


One day camp GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL.

GAI has periodically done one day goalie camp since 2009.
Usually during the season, once per month.Date: getting ready

Place: we will specify

Price: 80 

Price for members: 72 SIGN IN ON-LINE 


One day GAI camp schedule:
   ⁃    2x goalie practice ON–ice 
   ⁃    1x OFF–ice practice 
   ⁃    1x stretching 
   ⁃    Maximum capacity of 18 goalies
   ⁃    Optimal amount of coaches for every exercise 
   ⁃    All of the practices are emphasized on the correct production of goalie movements and exercises. 
   ⁃    Individual attendence by coaches 
   ⁃    Possibility to buy GAI merchandise at the shop
   ⁃    Possibility to buy goalie equipment at better prices 
   ⁃    The analysis videos from - practices, parents are invited
   ⁃    Presentation with parents participation
   ⁃    Possibility for parents to discuss with coaches

GAI reserves the right to make operational changes in the program!

You will get a lot of information for the coming season. Our special training program is still being improved and the goalkeeper can prepare for the top senior competitions!