JEDNODENNÍ KEMP


Další jednodenní kemp


MOUTNICE u Brna - 29. 10. 2023
VIDEO JEDNODENNÍ KEMPY GAI 2023Jednodenní kempy GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL pro sezónu 2023 zaměřené na speciální přípravu brankářů na ledě budou probíhat v intervalu cca 1 x měsíčně, jakmile to situace dovolí.
Brankáři budou pravidelně trénovat podle GAI metodiky, která byla vytvořena naším týmem profesinálních trenérů.

Naše akademie nepořádá pouze jeden z největších letních brankářských kempů v Evropě, ale i jednodenní kempy, které brankářům pomáhají zdokonalovat své dovednosti i v průběhu sezony.
Naše kempy se řídí heslem: 
"Pracuj na sobě v období, kdy ostatní odpočívají a tvá dřina se Ti určitě vyplatí!"


Užijte si proto i jednodenní kempy GAI, které pro vaše děti (i ty odrostlejší 😉) pořádáme. 
Jednodenní kemp GAI 29. 10. 2023

MOUTNICE u Brna, CZECH REPUBLIC

Další jednodenní kemp pro Vás připravujeme v MOUTNICI u Brna, CZECH REPUBLIC na neděli 29. 10. 2023.

Podle vývoje situace a nařízení vás budeme informovat o podmínkách na tomto kempu.

Tréninky vedou odborně specialisté na brankáře s individuálním přístupem!

Omezená kapacita!

Pro všechny věkové kategorie od 6 let a více!

·       2 x brankářský trénink na ledě

·       1 x brankářský trénink na suchu

·       1 x aerobní cvičení, strečink

·       Metodický rozbor cvičení

·       Maximální počet 24 účastníků

·       Na stanovišti max. 3 brankáři/trenér

·       Individuální přístup


Info a program kempu 29. 10. 2023
Report z jednodenního kempu 2023: ZDE

Jednodenní kempy GAI pravidelně pořádá již od roku 2009. 

Organizují se převážně v průběhu sezóny, přibližně jednou za měsíc.


Termín: 29. 10. 2023

Lokalita: MOUTNICE u Brna, CZECH REPUBLIC

Cena/Price: 2.390,- Kč 

Cena pro členy: 2.190,- Kč
PŘIHLAŠ SE ON-LINE

Program na jednodenním kempu:

• 2 x brankářský trénink na ledě

• 2 x trénink na suchu

• 1 x aerobní cvičení, strečink

• maximální počet 24 účastníků

• dostatečný počet profesionálních trenérů brankářů na stanovišti

• tréninky jsou vždy s dohledem nad prováděním správnosti zákroků a cvičení

• individuální přístup trenérů

• možnost zakoupení předmětů GAI v našem shopu

• možnost objednání výstroje za výhodné ceny

• rozbor brankářského videa – analýza tréninku, možnost přítomnosti rodičů

• přednáška za účasti rodičů

• možnost diskuze rodičů s trenéry-hodnocení

GAI si vyhrazuje právo učinit v programu operativní změny!
Načerpáte velké množství informací pro nadcházející sezónu. Náš speciální výukový program je stále zdokonalován a dokáže brankáře připravit pro nejvyšší seniorské soutěže!
English original:

GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL one-day camps for the 2019-2020 season focused on special goalies preparation on ice.
Goalies will train regularly according to the GAI methodology developed by our team of professional coaches.
Our Academy does not only host one of the largest summer goalie camps in Europe, but also one-day camps that help goalkeepers improve their skills during the season.
Our campsites are governed by the motto:
"Work on yourself while others are resting and your hard work will certainly pay off!"

Enjoy the one-day GAI camps we organize for your children (even the grown-ups).

We will inform you about the conditions at this campsite according to the development of the situation and regulations.

One-day camp GAI 29. 10. 2023

MOUTNICE u Brna, CZECH REPUBLIC
The trainings are led professionally by specialists for goalkeepers with an individual approach!
Limited capacity!
For all ages from 6 years and older!· 2 x goalie training on ice
· 1 x goalkeeper training on dry land
· 1 x aerobic exercise, stretching
· Methodical analysis of exercises
· Maximum number of 24 participants
· Up to 3 goalkeepers / coaches at the station
· Individual approach


Info and program GAI 29. 10. 2023Report from 9th one day camp 2023: HERE 


One day camp GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL.

GAI has periodically done one day goalie camp since 2009.
Usually during the season, once per month.Date: 29. 10. 2023

Place: MOUTNICE u Brna, CZECH REPUBLIC

Price: 99 

Price for members: 109 SIGN IN ON-LINE 


One day GAI camp schedule:
   ⁃    2x goalie practice ON–ice 
   ⁃    1x OFF–ice practice 
   ⁃    1x stretching 
   ⁃    Maximum capacity of 24 goalies
   ⁃    Optimal amount of coaches for every exercise 
   ⁃    All of the practices are emphasized on the correct production of goalie movements and exercises. 
   ⁃    Individual attendence by coaches 
   ⁃    Possibility to buy GAI merchandise at the shop
   ⁃    Possibility to buy goalie equipment at better prices 
   ⁃    The analysis videos from - practices, parents are invited
   ⁃    Presentation with parents participation
   ⁃    Possibility for parents to discuss with coaches

GAI reserves the right to make operational changes in the program!

You will get a lot of information for the coming season. Our special training program is still being improved and the goalkeeper can prepare for the top senior competitions!